Programmet är preliminärt och kan komma att ändras !
Program
Augusti
30 Pirjo Så gör du besvärliga knän glada !
September
6  Pirjo Så underlättar du för dina axlar.
13 Pirjo Program medelas senare