Programmet är preliminärt och kan komma att ändras !
Program Januari
11 Jan Invigning Deltagarnas Önskemål
18 Jan Vad Utmärker en svenska arbetsmarknaden.
25 Jan Utmaningarna i den svenska skolan idag från en lärares perspektiv.
1 feb En sjuksköterska berättar om sina erfarenheter om Corona och varför det är viktigt att vaccinera sig !