• TeSalongen för Kvinnor Klicka Här !

Så här hittar du hit

TeSalongen i Tensta ingår i IOP projektet läs mera om det här

 Program kommande   
 tisdag :

Närmaste program;
23 Februari
" Förskolan vad gör den med våra barn ? "
Rektor Aria Rashid från
Mellangårdens Förskola

Vill du vara med via Zoom ?
Kontakta Azita på
telefonnnr 070 461 62 29 eller på mail
azita.kalantarzadeh@blavagen.nu


se www.spangablaband.nu

Hela Programmet så långt det är klart hittar du här