• TeSalongen för Kvinnor Klicka Här !

Så här hittar du hit

TeSalongen i Tensta ingår i IOP projektet läs mera om det här

 Program kommande   
 tisdagar :

Närmaste program;
hittar du alltid här

se www.spangablaband.nu

Hela Programmet så långt det är klart hittar du här