• VIA för och med kvinnor i Järvaområdet 2018

TeSalong för kvinnor
 
VIA KVINNOR – för och med kvinnor i Järvaområdet

VAD?
·         En plats för kvinnor att få vara med och skapa sin egen framtid och förverkliga några av sina drömmar.  
·         En plats där kvinnor får stöd och rådgivning och rolig gemenskap
·         En plats där nätverk byggs och kvinnorna får kunskap om hur de kan komma vidare till egenmakt, självtillit, studier, jobb och socialt företagande.
·         En plats för kunskaper i jämställdhet, värdegrund, arbetsmarknad, historia.
·         En plats för ökad tillgång till det offentliga rummet och aktivt medborgarskap i ett demokratiskt samhälle
 
Vid behov hjälper vi till med kontakt med socialtjänsten, familjecentral, kvinnojour. Information om arbetsförmedlingen, studievägledning, liksom studiebesök på folkhögskola och studieförbund, riksdagen och kulturhuset.
 
Stort fokus på att kvinnorna själva är med och utformar verksamheten efter egna behov och önskemål. Det finns stora möjligheter till att pröva på olika aktiviteter inom hantverk, mat, bakning, trädgård, kultur och hälsa mm.
 
MÅL
Målet är att nå större egenmakt för kvinnorna genom att:
·         vara en väg till aktörskap och självtillit
·         vara en mötesplats för gemenskap, stöd och trygghet
·         vara en pröva-på-verksamhet för olika aktiviteter som kvinnorna väljer
·         främja kvinnors självförsörjning,
·         skapa bättre hälsa,
·         ge större omvärldsorientering,
·         skapa starkare kvinnoförebilder inom familjer och i förlängningen, strukturpåverkan av miljön i förorten.

NÄR?     Fredagen den 9 mars kl 13-16 – Ingen föranmälan krävs. Titta bara in!

VAR?    Spånga Blåbands Träffpunkt på Skäftingbacken 14-16 i Tensta.
 
Info och kontakt:
Fatemeh Seydalzadeh                  070-7919198      fatisey@hotmail.com
Ulla-Mai Ceder Lindberg               070-3403769      ulla-mai@blavagen.nu
Spånga Blåbandsförening              08-7958340      www.spangablaband.nu;
 
Verksamheten sker i samverkan med
föreningen Kvinnofrigörelse i Förorten och studieförbundet NBV Stockholms län