Kurser för flyktingar och nyanlända Sommaren och Hösten 2021

Spånga Blåband har en lång tradition av svenskundervisning och att lära ut om det svenska samhället till asylsökande och nyanlända.
Under juni och augusti pågår verksamheten på torsdags- och fredagseftermiddagar kl. 15.00-17.00
(i Blåbandsträffen, Skäftingebacken 16 i Tensta) med Eyob Tecle som lärare.
Eyob nås på tel. 072 – 378 99 58.
Från den 1 september kommer verksamheten åter att ingå Länsstyrelsens TIA-satsning (Tidiga insatser för asylsökande). Den kommer då att utökas även till onsdagseftermiddagar kl. 15.00-17.00 och utöver svenskundervisningen även innehålla arbetsmarknads-frågor och stöd till att hitta jobb.