Sociala företag och idéburna organisationer

Sociala företag är ofta ideella eller ekonomiska föreningar. Några av kriterierna för att räknas som ett socialt företag är: primärt har samhälleliga ändamål bygger på demokratiska värderingar är organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn.

 

En annan del av den sociala ekonomin är idéburna organisationer. De har bildats för att främja en viss idé eller ett visst ideellt värde. Den yttersta bestämmanderätten i idéburna organisationer har medlemmarna på årsmötet. ? Den idéburna organisationen kännetecknas av följande:

  • * De syftar i huvudsak till att främja ett värde, en idé.
  • * Deras mål är inte ekonomisk vinst.
  • * De gynnar allmän eller medlemsintresset.
  • * De är inte en del av stat/kommuner.

Likheter mellan ett vanligt företag och ett socialt företag

Både sociala företag och ”vanliga” företag verkar på marknaden, dvs båda måste gå runt för att kunna leva vidare.

Sociala bokslut

Man försöker mäta de sociala företagens samhällsnytta genom så kallade sociala bokslut. Där uppskattar man vad samhället tjänar genom att en person kommer in på arbetsmarknaden i stället för vara ”i utanförskap”.

Blå Vägen Städ & Service

Blå Vägen Städ & Service är ett företag med sociala mål. Vårt syfte är att bereda arbetssökande anställning och motverka utanförskap. Vi är ett företag, där de anställda har stora möjligheter att framföra synpunkter, bli lyssnade till och åstadkomma förbättringar. Målet för Blå Vägen Städ & Service är att bereda så många som möjligt arbete medan målet i ett ”vanligt” företag är vinst.