• Ideell verksamhet

Ideell verksamhet

Vid sidan av den professionella verksamheten bedriver Spånga Blåband föreningsverksamhet med:


 • föreningsarrangemang som tar upp aktuella samhällsfrågor (t exl författarfrukost med Katerina   Janouch om att vara anhörig till missbrukare),
 • utflykter (kulturella mål eller rekreation)
 • seminarier (t ex hedersvåld; spelberoende),
 • äldreträffpunkt,
 • kurser i svenska och svenskt samhällsliv,
 • rådgivningsbyrå för flyktingar och asylsökande,
 • barn- och ungdomsverksamhet,
 • simklubb,
 • dagkoloni sommartid.

 • Den ideella och den professionella verksamheten utgår från samma värdegrund även om de organiseras på olika sätt. I den ideella verksam-heten finns både anställd personal och volontärer. I den professionella verksamheten finns endast anställd personal.

  Deltagarna i den professionella verksamheten erbjuds även att delta i den ideella verksamheten. Det har visat sig att deltagande till exempel i föreningsarrangemang skapar en ingång i det svenska samhället som ökar deras möjligheter att få anställning genom att kunskaperna i svenska och om svenska kulturella koder ökar. Allt deltagande sker utan krav på medlemskap.