TeSalongen 221213
Jul – advent – Lucia
Den kristna högtiden

Advent
Advent kommer från det latinska ordet ”adventus”. Det betyder ”ankomst”. Under fyra veckor väntar man på att Jesus skall födas.

Jul
Julen firas till minne av Jesu födelse i Betlehem för lite mer än 2 000 år sedan. Men själva ordet ”jul” är inte kristet. Det kommer från tiden innan kristendomen kommit till Sverige och Norden.

Lucia
Lucia (283-304) levde i Syrakusa på Sicilien, Italien. Hon dödades därför att hon var kristen. Lucias språk var latin. Hennes latinska namn betyder ”Ljuskvinnan”.

Julberättelsen
Julberättelsen ingår i Bibeln. Den är skriven av läkaren Lukas. Berättelsen börjar med att kejsaren Augustus i Rom vill räkna alla människor i det väldiga Romarriket. På kejsar Augustus tid sträckte det sig från nuvarande Frankrike till dagens Syrien.

Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen, och den hölls när Qurinius var ståthållare i Syrien.

Sankt Pauls-kapellet i dagens Damaskus. I denna stad bodde Qurinius. Foto:Wikipedia.,

Den plats där Jesus föddes, Betlehem, ingick i den romerska provinsen Syrien. Samma gällde staden Nasaret, där julberättelsen börjar. Ända fram till 1918 tillhörde Betlehem och Nasaret det turkiska vilâyetet Syrien.

Alla gick då för att skattskriva sig, var och en till sin stad. Och Josef som genom sin härkomst hörde till Davids hus, begav sig från Nasaret i Galiléen upp till Judéen, till Davids stad Betlehem för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som väntade sitt barn.

Nasaret ligger idag i Israel, men större delen av invånarna är kristna och muslimska palestinier. Staden Nof HaGalil som förr hette Övre Nasaret ligger intill Nasaret och bebos idag mest av judar.
 
Familjen var och är mycket viktig. Därför skulle alla bege sig till den stad, varifrån deras familj kom. David hade varit en mäktig kung i Juda rike, som år 1000 före Kristus hade efterträtt det gamla Israel. Josef tillhörde Davids familj.

Betlehem i dag med Födelsekyrkan. Foto:Wikipedia.

Betlehem, idag i Palestina, är en mycket gammal stad. Enligt traditionen kom kung David därifrån. Idag bor kristna och muslimska palestinier i Betlehem.
 
Medan de befann sig där var tiden inne för att hon skulle föda, och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem i härbärget.

I samma trakt låg några herdar ute och vaktade.

 
I dag finns en stad där, Beit Sahour, med en majoritet av kristna palestinier. Här vaktade enligt traditionen herdarna.

Bait Sahour idag. Foto: Wikipedia

Då stod Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet kringstrålade dem, och de greps av stor förfäran. Men ängeln sade till dem: ”Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. I dag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er: ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud: ”Ära i höjden åt Gud/och på jorden fred åt dem/han har utvalt.” När änglarna hade farit ifrån dem upp till himlen sade herdarna till varandra: ”Låt oss gå in till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss veta”. De skyndade iväg och fann Maria och Josef och de nyfödda barnet som låg i krubban. När de hade sett de berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det häpnade över vad herdarna sade. Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för vad de hade fått höra och se: allt var så som det sagts dem.
 
På andra ställen i Bibeln berättas om att också ”österländska stjärntydare”, vise män, kom till Betlehem. Man tror att de kom från södra delen av det nuvarande Irak eller möjligen från Iran.

De vise männen tillber Jesus-barnet. Italiensk målning. Foto: Wikipedia.

En grym kung, Herodes, regerade under romarna. Han var rädd att Jesus-barnet skulle växa upp och göra uppror mot honom. Därför berättas i Bibeln att han befallde att alla pojkar under två år gamla skulle dödas. Men Josef och Maria flydde med Jesus-barnet till Egypten. Därifrån kom de tillbaka när Herodes hade dött.

Lucia

Några hundra år efter att Jesus hade fötts, hade allt flera människor i Romarriket blivit kristna. Kring år 300 hette kejsaren Diocletianus. Han försökte förbjuda kristendomen. År 303 startade en grym förföljelse. Ett av offren var den 21-åriga kvinna Lucia i staden Syrakusa på Sicilien.

Lucias språk var latin. Hennes namn betyder ”ljuskvinnan”. Hennes far dog tidigt. Hennes mor bestämde att Lucia skulle gifta sig med en man som hennes mor hade valt ut. Lucia sade nej. Hon skulle leva utan någon man. Det berättas att Lucia stack ut sina ögon och skickade till mannen som Lucias mor valt ut. Han klagade hos stadens prefekt och angav Lucia som kristen. Lucia fängslades och torterades. Till sist avrättades hon genom att hon halshöggs med svärd.