TeSalongen 221206
Föräldrar och barn Fateme Satarzadeh

  •  Vi äger inte våra barn, men vår uppgift är att lära dem att finna sig själva.
  •  Föräldrarna skall vara den trygga pelaren för barnen.
  •  Vi måste ge dem tillräckligt med utrymme för att göra egna val.
  •  Barnen prövar sig fram och gör många gånger fel och därför måste vi stödja dem och skapa en sådan atmosfär att de vågar komma till oss.
  •  Alla är inte så insatta i vad som gäller i det nya samhället. Barn har en förmåga att vända och vrida på saker för att få igenom sin vilja: ”Alla mina vänner har moped, varför får jag ingen”. Om man inte får naturligt kontakt med andra föräldrar, kan gå på sådana fällor.
  • Man måste iakttaga signalerna, inte säga ”det är inte farligt”, när man får signaler om att de är mobbade.