TeSalongen 20220927/11 deltagare
Hub i Tensta

Phiona Batuuka, socionom och familjerådgivare samt arbetsledare på familjens HUB.
Fredagen den 8 oktober 2021 invigdes familjens HUB i Tensta (Tensta allé 18). Det är en öppen verksamhet för föräldrar med barn under 12 år i regi av Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning. Här finns bland annat läxhjälp, läsfrämjande aktiviteter och föreläsningar. HUB betyder Hälsa, Utbildning, Bildning. Verksamheten är öppen onsdag-fredag 15-18 och lördagar 11-14. Verksamheten är en del av stadsdelens förebyggande verksamhet.

Föräldrar och barn träffas hos oss bland att för att stärka relationerna föräldrar-barn. Föräldrarna måste komma själva. Det räcker inte med att far- eller morföräldrar kommer med barnbarnen.
Vi tänker oss att alla föräldrar med barn under 12 år som är aktuella på socialtjänsten skall erbjudas att komma till familjens HUB. Vi samarbetar även med grundskolorna. Man lägger för mycket ansvar på lärarna, att de skall lösa alla problem, till exempel skolk. I tre skolor har vi skolsocionomer. Många föräldrar möter praktiska problem, till exempel hur man använder Skolplattformen.
Man får gå en termin hos oss. Sedan slussar vi deltagarna vidare deltagarna till andra verksamheter inom föreningslivet.

Många deltagare kommer till oss från Opalen (öppen förskola). Vår lokal rymmer 25 personer, så jag får nästan varje pass säga att det är fullt.

Vi vill stötta föräldrar att stärka relationen föräldrar – barn. Jag behöver inte vara en dålig förälder bara för att jag har problem i kontakten med barnen. Man kan ha ekonomiskt svårt, man kan vara drabbad av sjukdom. Man ser inte alltid heller att barnen kan ha en diagnos. Det är också viktigare att man verkligen umgås med barnen, betydelsefullare än att man gör stora saker med dem.

Vi brukar fråga barnen om de har en fritidssysselsättning. Med föräldrarna samtalar bland annat om att vara förälder vi vårt samhälle. Vi har också läxhjälp i samverkan med en ideell organisation.
Många är rädda för socialtjänsten, för att den skall ta barnen från föräldrarna. Jag förklarar att det här är en frivillig verksamhet. Vi tar inga barn. OM socialtjänsten måste omhänderta ett barn, har problemen gått för långt. Innan man omhändertar ett barn, prövar man allt annat. Finns det någon annan i barnets nätverk som kan ta hand om barnet? En faster? En farmor? En misshandlad kvinna kom till oss. Jag kunde förklara för henne vad socialtjänsten kunde göra.

Däremot berättade en mamma att hon inte vågade säga till sitt barn att det inte fick använda telefonen efter klockan 7. Vi förklarar att du har rätt (och skyldighet) att fostra ditt barn. Det handlar om att sätta gränser.

Vi pratar jättemycket om gränssättning. Ett barn springer omkring med mat i munnen. Men om du själv som förälder springer omkring med mat i munnen, lär sig barnet inte att man inte skall springa omkring med mat i munnen.

Gränser är viktiga även i vår verksamhet. Vi stänger klockan 18. Kvart i sex går vi omkring och ringer i en liten klocka. Vi har också ett timglas som visar hur mycket tid det är var till klockan sex. Barnen städar innan vi stänger.

Läsning är viktigt i relationen föräldrar – barn. Vi har kontakt med en förening som spelar teaterpjäser grundade på böcker. Sedan får föräldrarna varsin bok son pjäsen är grundad på.