TeSalongen 221129/7 deltagare
Brandstationen Kista studiebesök

Brandinstruktör Cem

Brandstationen i Kista ligger omedelbart väster om centrum. Vid sidan av de stora portarna för brandbilar ligger en låg kontorsbyggnad i gult tegel, sammanlänkad med hallen för brandbilarna.
 
Storstockholm har flera brandförsvarsförbund: Storstockholms brandförsvar (kommunerna Danderyd, Lidingö, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Österåker), Södertörns brandförsvarsförbund (kommunerna Huddinge, Botkyrka, Ekerö, Haninge, Nacka, Nykvarn, Nynöshamn, Salem, Södertälje), Brandkåren Attunda (kommunerna Järfälla, Knivsta, Sigtuna, Sollentuna, Upplands-Bro och Upplands Väsby).
 
Vi befinner oss hos en station vid Storstockholm brandförsvar. Vi ringer på och blir mycket vänligt mottagna.

I en sal för information slår vi oss ned. Brandinspektör Cem. Han börjar med att berätta att varje år får Storstockholms brandförsvar 10 000 larm. Det betyder genomsnittligt 1 larm per timme. 90 sekunder efter ett larm skall besättningen sitta i utryckningsbilarna. Efter maximalt 10 minuter är man framme vid brandplatsen eller trafikolyckan.
 
Vad gör vi? Brandinspektör Cem berättar att man släcker bränder, rycker ut vid trafikolyckor och kemlarm, åker på sjukvårdslarm och drunkningstillbud samt ”search and rescue”, söker försvunna personer genom helikopter. 
 
Vanliga brandorsaker är sängrökning och torrkokning på spis. Brandinspektör Cem påpekar att man ALDRIG får bruka vatten när det är olja som brinner (vi fick se en film som visar vad som sker då, branden sprider sig).
 
Han fortsätter:
Vid brand eller olycka, ring 112. Du får några frågor:
·         Vad heter du?
·         Vad har hänt?
·         Var är du?
 
I en lokal, se efter var utrymningsplanen finns och titta efter nödutgångar. Se var det finns brandsläckare och defibrillator (hjärtstartare).
 
Om det börjar brinna:
1.     Rädda utan att riskera ditt eget liv.
2.    Varna – skrik ”det brinner, det brinner där borta…”
3.    Larma 112 från säker plats.
4.    Släck om du har en handsläckare – utan att riskera ditt eget liv.
5.    Utrym – spring ut till en återsamlingsplats.
6.    Återsamlas på återsamlingsplatsen och räkna att alla som var i byggnaden finns där.
 
Utrymningsskyltar lyser alltid. Brandvarnare skall sitta centralt i taket, inte bakom någon gardin. Man räknar med en brandvarnare för varje 60 kvadratmeter. Sätt den inte i köket. Kontrollera brandvarnaren var tredje månad. Brandvarnaren tjuter och väcker dig. Sömnen stänger av luktsinnet, så i sömnen känner du ingen röklukt.
 
Om du befinner dig ett rökfyllt rum, kryp alltid ut. 2 meter upp är det 400 grader, vid 1,2 meter 100 grader och vid 0,3 meter 60 grader.
 
Brandsläckare finns av olika typer: pulver (håller 10-15 år, skaka den då och då), skum, kolsyra. I köket bör du ha en brandfilt. Om en person har eld i kläderna, börja med att täcka personen från huvudet och nedåt, massera in mot kroppen. Vid oljebrand i kastrull, om brandfilt saknas, täck med ett lock.
 
Brandcell: En lägenhet med stängda dörrar är en brandcell. Om det brinner i en annan lägenhet, stäng alla dörrar utåt. Om det brinner i din lägenhet, stäng dörren till det brinnande rummet (visade bild av brand i skola – personalrummet var det enda rum som klarade sig eftersom dörren dit var stängd). Gå INTE ut i rökfyllt trapphus. I ett sådant kollapsar man efter 2-3 andetag. Stanna i lägenheten. Din lägenhet klarar sig 60 minuter. På den tiden hinner brandkåren fram (10 minuter maximal utryckningstid). Brandkåren har stegbilar som når upp till 8 våningar.
 
I eget hus: gå ut genast. Larma sedan från säker plasts 112.
 
Sedan 2018 har få omkommit i bränder inom Storstockholms brandförsvars område.
 
Vi besåg även brandbilarna. Utrustningen var imponerande. Man kunde till och med lyfta tåg. Det fanns också sjukvårdsutrustning och tänger att klippa ut biltak med. Varje brandbil har 2 500 liter vatten.
 
Till sist fick vi på brandstationens gård pröva att släcka med olika brandsläckare. En nyttig övning.