TeSalongen 20221025/14 deltagare
Tensta kvinno- och tjejjour/Sahra Baigadle och Sarah Hedman Matovic

tenstakvinnotjejjour©gmail.com
08-36 38 70

SB Vi startade kvinnojouren i Tensta för 25 år sedan. Jag arbetade på Medborgarkontoret och mötte många kvinnor som behöver hjälp. Vi var många som grundade jouren. Vi sökte pengar till den på olika ställen. I dag jobbar jag och SHM heltid, resten arbetar volontärt.  
Vi jobbar i hela Stockholm, inte bara i Tensta. Om det är svårt för en kvinna att mötas i Tensta, kan vi ses någon annan stans, som i Sundbyberg eller Skärholmen.
Vi tror alltid på kvinnan. Jag kan inte säga till någon kvinna att du ljuger. Men för en misshandlad kvinna som vänt sig till kvinnojouren inleds en lång process: kontakt med läkare, socialtjänst, polis. Den som ljuger skulle inte komma så långt där.
Kvinnojourerna motsvarar ett stort behov. Alla jourer behövs. Vi hjälper alla, även svenskar. På en dag kan det komma tjugo kvinnor till oss. En del vänder sig till kvinnojouren för småsaker: fylla i blanketter, ta kontakt med socialsekreterare och så vidare. Men vi möter naturligtvis också allvarligare problem, till exempel tjejer som hotas att giftas bort och misshandlade och hotade kvinnor. Vi har skyddat boende för hotade kvinnor, där man kan bo 3 – 6 månader, ibland längre.
Alla kvinnor vill inte skiljas när mannen misshandlar dem. Vi blir aldrig arga på någon som går tillbaka till sin man. Vi vill att kvinnorna skall känna sig trygga när de vänder sig till oss. Om de behöver ekonomisk hjälp, ser vi till att de får kontakt med socialen. Och vill de polisanmäla mannen, hjälper vi till med det.
När det gäller tjejer som riskerar att bli bortgifta, tar ibland skolan kontakt med oss. Vi undersöker om det finns någon i familjen som det går att tala med.

Sahra och Sarah informerar om kvinnojouren i Tensta. Foto: Sultan Duman

SHM
Misshandlade män
Det är få män som blir utsatta för misshandel av kvinnor. Den absoluta majoriteten som misshandlas är kvinnor. Män som misshandlas av kvinnor ör enstaka händelser, men kvinnor som misshandlas av män är ett samhällsproblem. Vi är en kvinnojour och arbetar med kvinnor. 
Men när en man blir misshandlad råder en tystnadskultur. Det är skamligt för en man att berätta att han blivit misshandlad av en kvinna. Tystnadskulturen kring misshandlade män är ett problem. Men om någon man kontaktar oss, lyssnar vi på honom. Vi är en kvinnojour, så vi fokuserar på kvinnor som blir misshandlade. De är i absolut majoritet.
SB Under alla år som jag har arbetat, har jag träffat en kvinna som sade att hon misshandlade sin man.
Våld mot barn
SHM Våld mot barn är viktigt att ta upp. Ofta kan det vara svårt för barn att berätta att de har blivit utsatt för sexuellt våld. Speciellt flickor kan bli utsatta för sexuellt våld. I domstolarna tillmäts inte barn samma trovärdighet som vuxna.
I Sverige har vi delad vårdnad. Ofta får mamman vårdnaden där det är ensam vårdnad. Vi tycker att domstolarna skall lyssna mera på barnen när det gäller vårdnad.
Stöd
Vi stöttar de kvinnor som vänder sig till oss. Vi är med dem hos polisen, i domstolarna, vi hjälper dem skyddat boende. I en del fall flyttar barnen med dem, i andra fall stannar de hos pappan. Om mannen inte blir fälld i en rättegång, kan vi ändå stötta genom att lyssna på kvinnan.
Opinionsbildning
Vi arbetar också med att förebygga våld. Vi vill till exempel påverka politikerna att stifta nya lagar. Vi arbetar även med hedersfrågor. Detta är en speciell typ av våld, som främst drabbar kvinnor, men även män kan råka ut för hedersvåld.
På stadsdelsnivå handlar det om att föreläsa för politiker. Vi har till exempel haft seminarier om barn som utsatts för våld. Det gör att saken uppmärksammas.
Olika former av våld
Vi tar upp olika former av mäns våld mot kvinnor förutom fysiskt våld.
·         Psykiskt våld kan vara mycket jobbigt.
·         Ekonomiskt våld innebär att kvinnan inte får jobba eller inte får några pengar.
·         Materiellt våld handlar om att mannen slår sönder saker som är kära för kvinnan.
·         Sexuellt våld kan även förekomma inom äktenskapet. 
 
Kontakt med kvinnojouren
Vi har telefonjour mellan kl 18 och 22 på onsdagar och torsdagar. Vi har också en chatt på måndagar mellan kl 18 och 20. Ofta vänder sig flickor till oss på chatten. Det handlar inte alltid om misshandel utan om psykisk ohälsa eller att de allmänt är ledsna.
Misshandlade kvinnor kan anse det skamligt att tala om att de har blivit misshandlade. Många gånger kontaktar andra oss i kvinnans ställe: släktingar, vänner. Det har till och med hänt att en kille på hennes jobb ringt …
Kvinnojouren har även kontakt med en advokatbyrå, Rebecca Lagh (073-328 66 28). Den kan i vissa fall ge gratis rådgivning. Bäst är att först vända sig till kvinnojouren.

Kvinnojouren, en mångfacetterad verksamhet. Foto: Erik Lindberg