Våld i nära relationer 220517
 

Relationsvåldsteamet Spånga Tensta stadsdelsförvaltning/Alexandra Redbjörk och Therese Schander
 
Kontakt med relationsvåldsteamet i Spånga-Tensta:
Mejl: fornamn.efternamn©stockholm.se
Telefon: 08-508 03 310
 
Vi var 8 personer som samtalade med Alexandra Redbjörk och Therese Schander från relationsvåldsteamet kring temat våld i nära relationer.

 Vi arbetar med personer över 18 år som är utsatta för våld eller utövar våld i nära relationer. Ring och berätta vad du vill ha hjälp med!
Så presenterade Alexandra Redbjörn och Therese Schander arbetsuppgifterna för relationsvåldsteamet. De betonade de erbjuder frivilligt stöd åt alla som tar kontakt med teamet. Det går att när som helst boka tid för samtal, även med tolk. Även män som drabbats av våld i nära relationer hör av sig.

Teamet polisanmäler aldrig eller informerar andra om att en person har kontaktat relationsvåldsteamet.
Medan polisen skyddar, stöttar relationsvåldsteamet. Vid fara för liv och hälsa, ring alltid 112. Men när polisen gripit in, kan de kontakta oss på relationsvåldsteamet för att ta emot någon person som de tycker att behöver stöd från teamet.  

Varje stadsdelsområde i Stockholm har ett relationsvåldsteam. I hela Stockholm kan ett tusental personer höra av sig årligen, men det exakta antalet fluktuerar.

Vad är ”nära relationer”?

Nära relationer kan vara partner, föräldrar, vuxna barn, syskon men även omsorgspersoner, till exempel hemstjänstanställda eller vårdpersonal.

Vad är våld?

Alexandra Redbjörk och Therese Schander gick igenom vad som kan vara våld:

Fysiskt våld är att slå, ta tag i någon, hindra en person att lämna ett rum, dra någon i håret – framför allt om handlingarna är upprepade.

Det finns en ny lag som började gälla den 1 juli 2021 att den kan straffas som låter barn bevittna våld.
 
Psykiskt våld Man kan sammanfatta psykiskt våld i att psykiskt våld är allt i en relation som skapar otrygghet och inte är fysiskt våld.
 
Det handlar om icke-kommunikation med en person. Man kan hota någon därför att man vill kontrollera den personen. Man kanske inte får träffa sina vänner eller nära och kära, man tillåts inte att studera eller att ta det arbete man vill ha, man kan inte lämna barn till förskolan på det sätt man vill. Vi förväntas arbeta och ha barn på dagis. Det kan bli svårt om man hela tiden lever under stark kontroll.

Ekonomiskt våld innebär att någon annan bestämmer över dina pengar. Någon tar lån i ditt namn, handlar för stora pengar i ditt namn etc. Det kan också röra sig om att man spelar bort en persons pengar.
 
Materiellt våld är att förstöra saker som en person har kära, till exempel att destruera en persons käraste fotografier, att krossa föremål som betyder mycket för en person mot en vägg och liknande.

Sexuellt våld innebär tvång, tjat eller hot för att få ha sex med en person, också inom äktenskapet eller förhållandet. Även till exempel hemtjänstpersonal kan utsätta brukarna för sexuella övergrepp.
All sexuell interaktion kräver samtycke.

Latent våld är oro för att våld skall inträffa. En man misshandlar sin fru på midsommarafton så hon ”lär” sig att de skall gå hem just nu. Nästa midsommarafton behöver han inte misshandla henne. Hon ser på honom att nu ligger våldet nära till hands, så hon lyder honom innan han tar till våld.

Våld genom att undanhålla saker: man kan utöva våld genom att förvägra blinda personer deras hjälpmedel, hörselskadade deras hörapparater, nödvändiga stödkäppar och så vidare.

Våld i nära relationer finns i alla kulturer. Vi har sett våld bland läkare, psykologer, ingenjörer. På alla nivåer i samhället förekommer våldet.

99 procent av de som hör av sig är drabbade av våld. En liten grupp våldsutövare tar kontakt med oss för att kunna tygla sitt våld. Problemet med våldsutövare är att de i regel inte kan förstå konsekvenserna av sina egna känslor och handlingar.

Efter denna genomgång blev det ett livligt samtal.
220517/Erik Lindberg
.