Pensionsmyndigheten kommer! 230214

Pensionsmyndighetens informatör Ulrik Sundin är i full färd med att besvara frågor från deltagarna.
 
Ulrik Sundin:
Det finns tre frågor kring pension:
1.     Vilka pensioner finns det?
2.    Vad har jag för pension?
3.    Hur gör jag för att ta ut pension?
 
1.     Man talar om pensionspyramiden.
·         Den allmänna pensionen – inkomstpension och premiepensionen - är basen i pyramiden. För att få dessa pensioner måste du ha betalat skall i Sverige. Du kan placera premiepensionen i någon godkänd fond. Väljer du inte att placera den, placeras premiepensionen i fonden AP 7 Såfa.
·         Tjänstepensionen finns ovanpå det. Den betalas in av arbetsgivaren till olika pensionsbolag. Bara de som arbetar i företag med kollektivavtal får den (över 90 procent av arbetstagarna arbetar i företag med kollektivavtal). Överst finns
·         Eventuella egna besparingar ligger överst.
Alla dessa pensionsformer kan tas med utomlands.
 
Arbete utomlands
: Om man arbetar utomlands för ett svenskt företag och betalar skatt i Sverige, tjänar man in pension. Annat arbete utomlands ger pension i det land där man arbetar.
 
GRUNDSKYDD
·         Garantipension finns överst för den som har för låg eller ingen allmän pension eller tjänstepension: Hel garantipension kräver minst 40 arbetade år i Sverige; 296 000 personer får i dag garantipension.
 
          ÖVRIGT STÖD
·         Äldreförsörjningsstöd finns för de som inte kan försörja sig på ovanstående pensionsformer. 22 000 personer får detta i dag.  Garantipension och öldreförsörjningsstöd betalas ut via Pensionsmyndigheter. 
·         Bostadstillägg finns för den som behöver hjälp med att betala sin bostadskostnad (hyra eller liknande).
 
Grundskyddet och övriga stöd kan inte tas med utomlands.                                                                     
 
2.    Pension är uppskjuten lön Hur hög pension jag får beror på hur länge jag  har arbetat samt vilken lön jag har haft. Även föräldrapeng, a-kassa, aktivitetsersättning, plikttjänstgöring grundar pension. Hur stor tjänstepensionen blir är avhängigt av hur länge du har arbetat, vilken lön du har samt vilket kollektivavtal din arbetsgivare har.
 
Man har riktåldrar för när man får ta ut den allmänna pensionen (och premiepensionen). Exempel:
·         Född: 1958 tidigast uttag vid 61, grundskydd tidigast vid 66 års ålder.
·         Född 1959: tidigast uttag vid 62, grundskydd tidigast vid 66 års ålder.
·         Född 1961: tidigast uttag vid 63, grundskydd tidigast vid 67 års ålder.
·         Född 1963: tidigast uttag vid 64, grundskydd tidigast vid 67 års ålder.
 
Det ör bra att vi lever länge, men då ökar också pensionsåldern i takt med att medellivslängden stiger.
 
3.    Man måste ansöka om att få pension. Pensionen brukar börja betalas ut 3 månader efter att man ansökt om pension. Man kan välja att inte ta ut pension när man uppnått åldern för pension. Den allmänna pensionen blir högre, ju längre man väntar med att ta ut den.
 
   
PENSIONSKAPITAL
I det orange kuvertet får man besked om vilket pensionskapital man har. Kapitalet består av kapital från inbetald inkomstpension och premiepension.
Inkomstkapitalet delas med beräknad återstående livslängd (medeltal). Då ser man hur mycket allmän pension man får per år.
TOLKSERVICE
Pensionsmyndigheten tillhandahåller tolkservice. Ständig tolkservice för finska, arabiska, serbiska/kroatiska/bosniska och spanska.
 
Tolkservice för dessa språk måste beställas hos Pensionsmyndighetens kundservice, telefon 0771 – 776 776: Samiska (olika dialekter), tyska, engelska, polska, turkiska, farsi, romani, jiddisch, sorani (kurdiska),
 
STATENS SERVICEKONTOR
Representanter för pensionsmyndigheten kan träffas på Statens Servicekontor. Dessa finns över hela Sverige. Ett servicekontor nära Tensta är Statens Servicekontor Kista, Isafjordsgatan 30 D,