Spånga Blåbandsförening
www.spangablaband.nu
 
IOP-projektet - VIA KVINNOR Mötesplats för och med kvinnor
 
VAD ÄR VIA KVINNOR?

 •  En plats för kvinnor att få vara med och forma sin egen framtid och arbeta för att förverkliga några av sina drömmar. 
 • En plats där kvinnor får stöd och rådgivning och rolig gemenskap
 • En plats där nätverk byggs och kvinnorna får kunskap om hur de kan komma vidare till egenmakt, självtillit, studier, jobb och socialt företagande.
 • En plats för kunskaper i jämställdhet, värdegrund, arbetsmarknad, historia.
 • En plats för jämställd tillgång till det offentliga rummet och aktivt medborgarskap i ett demokratiskt samhälle.

 
Vid behov hjälper vi till med kontakt med socialtjänsten, familjecentral, kvinnojour. Information om arbetsförmedlingen, studievägledning, liksom studiebesök på folkhögskola och studieförbund, riksdagen och kulturhuset ingår.
 
Stort fokus på att kvinnorna själva är med och utformar verksamheten efter egna behov och önskemål. Det finns stora möjligheter till att pröva på olika aktiviteter inom hantverk, mat, bakning, trädgård, kultur och hälsa mm.
 
MÅL
Målet är att nå större egenmakt för kvinnorna genom att:

 • vara en väg till aktörskap och självtillit
 • vara en mötesplats för gemenskap, stöd och trygghet
 • vara en pröva-på-verksamhet för olika aktiviteter som kvinnorna väljer
 • främja kvinnors självförsörjning,
 • skapa bättre hälsa,
 • ge större omvärldsorientering,
 • skapa starkare kvinnoförebilder inom familjer och i förlängningen, strukturpåverkan av miljön i förorten.

Spånga Blåbandförening har sedan flera år tillbaka arbetat med att ge stöd till kvinnor i patriarkala miljöer och har bland annat arbetat med att skapa förutsättningar för kvinnor att få bättre tillgång till offentliga miljöer.
 
 
 
 
Träffar och program

Syftet med Via Kvinnor och TeSalongen är att kvinnor i närområdet, som annars har små möjligheter att komma ut, skall få möjlighet att träffa andra kvinnor under lättsamma former för att få stöd, känna trygghet och gemenskap och få ökad självtillit.
 
Programmet är utformat med stort fokus på deltagarnas egna behov och önskemål. Olika föreläsare bjuds in.
 
Kvinnorna skall känna sig trygga och bekräftade. Ett av våra områden har varit friskvård och hälsa, men en jurist berättade om vart kvinnorna kan vända sig vid behov av juridisk hjälp i familjeärenden och annat.
Vi har tagit upp samhällskunskap i form av samtal och berättande om den svenska kvinnorörelsens historia, om kampen för rösträtt och de rättigheter som vi behöver kämpa för även idag. Våra ledare intygar att projektet är en mycket viktig del i kvinnornas integration. Genom att berätta om sina egna erfarenheter och lyssna på kvinnornas egna upplevelser om kvinnoförtryck i det svenska samhället och visa vilka möjligheter som finns till förändring, så arbetar Via Kvinnor i TeSalongen för att kvinnorna skall få hitta vägar till egenmakt och att förverkliga sina drömmar.  
 
Verksamheten är ett IOP/Idébaserat Offentligt Partnerskap och sker i samverkan med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning, studieförbundet NBV Stockholms län och föreningen Kvinnofrigörelse i Förorten