TeSalongen 220315/Spånga Blåband Familjebehandlare
 

Adrienne Beck Friis

Min roll är att komma hem till familjer för att se hur konflikter uppstår, bland annat så att barn inte behöver omhändertas. Jag brukar vara hos en familj 4-5 timmar, äter tillsammans med familjen. Problemen kan handla om en bråkig tonåring, bråk när barnen skall till skolan eller stridigheter i familjen så att barn far illa.

När föräldrar tar till fysiskt våld, splittrar man föräldrarna, men när barnen tar till våld kommer en familjebehandlare. I går kväll var jag hos en svensk familj. Men om man är hos en familj med annat modersmål, tar den gärna till det egna språket när man är ledsen eller arg.
Om det råder ett våldsamt kaos, en tonåring är utlevande, går jag emellan. Ungdomarna är inte arga på mig. Vi brukar gå in och sätta oss i ett rum för att prata. Oftast är tonåringen inte dynamit när jag kommer, tvärtom brukar hen vara ganska trevlig.

En familj hade en flicka, 12 år med autism. Det betyder att hon fötts med begränsning i hjärnan. Hon var så fin, men hade svårt att läsa av en situation. Hon kunde bli så arg att hon drog ned hela skåp. Jag lät henne gå runt i rummet, leka med något och sedan blev hon så lugn att vi kunde samtala med varandra.
 
Jag är ofta 1 år hos en familj. Efter ett halvår börja de öppna sig. I en familj var jag varje morgon under 6 veckor. Nu har sonen i familjen förstått att det är bättre att gå till skolan än at att stanna hemma. Jag fortsätter hos familjen med glesare mellanrum.

Om det till exempel finns en våldsam pappa i familjen, talar jag med mamman om oron och med socialsekreteraren om att familjen och pappan bör vara på olika ställen. Om det finns oro i familjen för att något barn håller på att hamna i kriminalitet, vissa typer ger barnet pengar för att han skall göra det eller det, ”de” skall skydda honom, då placerar vi barnet i en annan del av Sverige. Inget barn föds asocialt. Det bästa för barnet är att placeras på ett familjehem, inte på ett boende där han kan träffa andra kriminella.

Om bägge föräldrarna missbrukar, ser jag om det finns någon annan i barnets nätverk, där det kan sova: en faster, en moster, grannar och så vidare. Vi har möte om det varje vecka. Visar barnen oro, kan det bli placerat någon annan stans. Men varje situation är olika. Socialsekreterarens främsta uppgift är alltid att skydda barnet. En placering kan vara någon vecka, några månader eller flera år. Det är ett trauma för barnet att bli placerat utanför hemmet.