TeSalongen/Dolda kompetenser 220125/EL
 

Något är dolt = något syns inte, men finns.

Kompetens = vad du kan

Du tänker söka arbete. Men du har inte arbetat i Sverige utanför hemmet. I ditt gamla hemland har du också varit hemma.

Tänk så här: vad har du gjort hemma?

De som är uppvuxna utanför Sverige tar med sig allt som de har gjort i det gamla hemlandet. Men även i Sverige arbetar du med många saker utan att vara anställd.

Inom Komvux kan man få sina kunskaper validerade. Det betyder att man får göra ett prov som visar om man kan en sak. Man behöver inte visa några betyg eller andra papper. Du skall delta i en kurs, till exempel SFI.

Validering inom vuxenutbildning, Skolverket, s. 5:
”Vuxna har erfarenheter, kunskaper och kompetens som de utvecklat på olika sätt:
i utbildning, på arbetsplats, i hem- och föreningsliv för att ge några exempel. Vissa kunskaper och viss kompetens kan finnas dokumenterat i betyg från utbildningsväsendet, medan icke-formellt och informellt lärande1 kan vara dokumenterat exempelvis i form av intyg från arbetsgivare. Ofta finns dessutom en hel del som inte är dokumenterat. Validering innebär en möjlighet för den enskilde att få sin kunskap och kompetens synliggjord, dokumenterad och erkänd. Validering ger också en ökad möjlighet att klarlägga kunskapsnivån för att därmed bättre kunna anpassa eventuella fortsatta studier till individens behov. I vissa fall kan studietiden förkortas.”

  • Du sydde åt familjen, men kanske också åt grannar, vänner och så vidare. Sy något som visar vad du kan göra! Fotografera det och sätt in det i ditt CV.
  •  Du har tagit hand om gamla föräldrar. Det visar att du har pliktkänsla. Det betyder att du sett till att dina föräldrar har tagit sin medicin, att de ha tillräckligt att äta, att du ser om de börjar må dåligt och kanske behöver hjälp av läkare. Du har också sett till att de inte behöver vara ensamma. Det kan göra att du har klarat av vissa moment i en utbildning som leder till arbete inom äldreomsorgen. 
  • Du har uppfostrat barn. Du kanske också har tagit hand om grannars barn. Det visar att du vet vad barn behöver: någon som tycker om dem och ger dem trygghet. Men också att barnen behöver lära sig vad som är rätt och fel. Du har också lärt barnen att dela rättvist. Du har också låtit dem leka och ha roligt. Det kan leda till att du redan kan vissa moment i en utbildning till barnskötare.
  • Du har lagat mat även åt grannar/släktingar. Det betyder att du kan laga många maträtter. Du kan baka matbröd och kakor. Du vet också hur man lägger upp mat på fat så att det snyggt ut. Du kan duka ett vackert bort. Du vet hur man sätter blommor på bordet. Kanske ett caféjobb?  
  • Du sköter ett hem. Du planerar att handla mat. Du ser till att hemmet är städat. Lokalvårdare?
  • Du är med i en förening (nattvandrat, föräldraförening med mera). Har du suttit i styrelsen eller hjälpt till på annat sätt, till exempel bakat till föreningsarrangemang, städat föreningslokalen hjälpt till i barnarbete. Du visar att du kan samarbeta med andra, att du kan organisera saker. Det är kanske sådana kunskaper som gör att du får ett arbete du söker.

Hur validerar man?

Man validerar kunskaper på olika sätt:

  • Samtalar.
  • Intervjuar.
  • Gör praktiska prov.
  • Fyller i ”självskattningsverktyg”.

Kunskaperna valideras ofta tillsammans med en studie- och yrkesvägledare.
Validera enklare!

Man kan också validera enklare. Om man deltar i en arbetsmarknadsverksamhet kan man be den validera på ett enkelt sätt. Det blir ingen validering där man får intyg. Men man kan visa vad man kan.

Exempel: En man deltog i en arbetsmarknadsverksamhet. Han sade att han var snickare. Då for de anställda i arbetsmarkandsverksamheten till en brädgård och köpte brädor, spik och skruvar. Han fick som uppgift att bygga en trädgårdsmöbel (bord, stolar). Han byggde en mycket snygg trädgårdsmöbel. Han fotograferade den och satte in den i sitt CV. Så fick han jobb som snickare.

Ett annat exempel på en enkel validering: En person som är duktig på att baka, kan avtala med ett närbeläget café att få leverera till bröd eller kakor till caféet. Man tar kontakt med några caféer. Från flera får man nej, men så får man ja från något café. Man ber att få leverera gratis bröd eller kakor som prov. Om caféet är nöjt, beställer det sedan. Då har man visat att man kan baka utan att man har några betyg eller intyg från tidigare arbetsgivare.  OBSERVERA! När man gör mat och säljer den måste man följa de regler som gäller för försäljning av mat.

Ett tredje exempel: En kvinna hade sytt hemma i sitt gamla hemland. Familjen hade sedan sålt det hon sydde. Hon fick chansen i Sverige att visa att hon kunde sy. Efter en tid fick hon arbete på en syateljé.