TeSalongen 221122/11 deltagare
Allteamet Pirjo Heikkurinen och Ingunn Talleivsen
 

(Pirjo Heikkurinen representerar myndigheten socialtjänsten och där All-teamet, Ingunn Talleivsen representerar öppenvårdsverksamheten All-Villan)

Pirjo Heikkurinen 08-508 03 213:

All-teamet har suttit i Tensta centrum, mitt emot vårdcentralen, men har vi flyttat till förvaltningens hus på Elinsborgsbacken 3.

Vi arbetar med olika missbruk hos personer från 18 år och uppåt: alkohol, narkotika, tabletter, spel. 7 socialsekreterare arbetar på Allteamet.
 
Beroendevården består av:
·         All-teamet,
·         All-villan,
·         Relationsvåldsteamet.
Man kan komma själv till oss eller anmäla att anhöriga som barn över 18 år, make/maka eller andra släktingar som har problem. Även sjukhus har kontaktat oss. Om man blir tagen av polisen, får vi en polisrapport. Då kallar vi den aktuella personen.
 
Vi utreder fallet och erbjuder vård och behandling. Ibland måste man komma till ett behandlingshem. Man kan också bli omhändertagen enligt LVM (Lagen om vård av missbrukare) och placerad upp till 6 månader på låst institution. Vi erbjuder anhörigstöd. En del av våra socialsekreterare arbetar speciellt med ung vuxna. 
 
Vi gör också utredningar om körkort, ifall någon blir tagen av polisen för rattfylleri.
 
Vi har även träningslägenheter.
 

Järva beroendemottagning, som tillhör region Stockholm, är vår viktigaste samarbetspartner. Där finns läkare, psykologer och sjuksköterskor. Själva mottagningen har flyttat till Kista. Den erbjuder olika behandlingar bland annat med Subutex (tillsammans med annat medicinskt, psykologiskt eller socialt stöd), avgiftningar. Vi på all-teamet träffar personal från beroendemottagningen (regionen) var fjortonde dag.

Ingunn Talleivsen 08-508 03 365:

Vi arbetar med 4 områden:
1.     Behandling/missbruk,
2.    Bostad/bostadslösa med missbruk.
3.    Arbetslöshet/arbetsträning för personer med missbruk (uppdrag från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan).
4.    Anhörigstöd.
 

Behandling: Pirjo remitterar till oss som är öppenvården. Personer som har försörjningsstöd måste för att få bidrag välja behandling. Det handlar om motiverande samtal, till exempel KBT: Varför är du beroende? Lider du av ångest, sömnproblem? Hur kan du möta problemen på annat sätt än genom att missbruka?
 
Ofta handlar det om självmedicinering. Många saknar familj och är ensamma. En del har ADHD och brukar alkohol ör att tagga ned.
 
Spelmissbruk handlar inte om att tillföra någon kemisk substans men konsekvenserna är liknande. Man spelar bort lönen, barnen får inte mat och kläder eller andra allvarliga följder.
 
All-villan erbjuder fem icke biståndsbedömda stödsam tal ”till dig som har oro kring ditt eget bruk av alkohol, droger eller beteende kring spel”.  Det handlar om förebyggande behandling innan problemen går alltför långt.
 
Bostad: Vi ha 30 träningslägenheter för bostadslösa med missbruk.
 
Arbetslöshet: När behandlingen är framgångsrik, kan den utökas med arbetsträning 4 dagar/vecka. Man gör också arbetsförmågeutredningar. Det finns många lösningar: osa (offentligt skyddat arbete), stockholmsjobb, anställning med lönebidrag. Det är viktigt att få en egen inkomst.
 
Anhörigstöd: Det finns 700 000 missbrukare. Var femte person i Sverige berörs av missbruk (missbrukaren själv och anhöriga /barn, far, mor/ eller arbetskollegor/vänner). I många kulturer är missbruk en skam. Men det som vi ser som missbruk kan också vara kulturellt betingat. Många tuggar kat.
 
Anhöriga ligger vakna om nätterna. Man kan ha hittat cannabis i sonens/dotterns rum. Var finns han/hon nu? I någon lägenhet, blir han skjuten? Som anhörig får man ont i magen. Blir orolig så fort telefonen ringer. Hur skall jag orka? Hur får jag min man att söka hjälp? Att som anhörig isolera sig är vanligt. Man släcker ljuset och drar för gardinerna. I var femte lägenhet sitter en orolig anhörig.
 
Narkotikapengar styr den kriminella livsstilen. Det är farligt i dag att leva som ung. Innan det händer något, kan ringa till oss.
 
Allt detta får man prata om i anhöriggrupper.

 
Är det frågan om våld, får man kontakta RVC Väst (Relationsvåldscentrum) och anmäla till polisen. RVT (Relationsvåldsteamet Spånga-Tensta) kan hjälpa till akut.
 
Anhörigstöd kan ges i följande fall.
·         missbruk av alkohol, narkotika eller spel,
·         en anhörig som blivit skjuten,
·         anhörig som deltar i våldsbejakande extremism (politisk, religiös) – verksamhet centralt i Stockholm. 
 
Anhöriggrupper samlas 7 gånger.
 
Det är framför allt sönerna som dras in i kriminalitet. Döttrarna går i skolan, läser sina läxor. De får höga betyg, studerar på universitet. Hade pojkarna varit i tonåren lika mogna som flickor, skulle de inte ha börjat sälja narkotika.
 
Å andra sidan finns ett stort engagemang för bättre förhållanden i Tensta med många föreningar och nattvandrare. Det finns faktiskt här ett större engagemang än på Södermalm och andra liknande stadsdelar.