TeSalongen 221101
Allhelgona och Halloween – vad är vad? Erik Lindberg
 

I stora delar av världen minns man sina döda. Här är ett altare från Mexico city på Dia de los Muertos (De dödas dag) 1-2 november.

·        Allhelgona och Halloween har samma bakgrund – en kristen fest för att fira de dödas minne mer rötter i Italien.
·        Festen har blandats upp med lite hedniska traditioner från romare och kelter.
Ordet Halloween är en sammandragning av
All hallows eve (engelska)
Alla helgons afton (svenska)
Svenska och engelska är nära släkt med varandra – man skulle kunna kalla dem kusiner (svenska och engelskan har också avlägsnare släktingar som spanska, ryska, kurdiska, persiska, urdu, hindi och bengali).
Därför är ”All hallows eve” och ”Alla helgons afton” nästan samma ord.
Även om både Allhelgona och Halloween ytterst kommer från kristna fester i Italien, har Halloween traditionellt firats i det katolskt kristna Irland. Därifrån har Halloween spritt sig genom att irländare migrerat till hela den engelsktalande världen (USA, Kanada, Storbritannien med flera länder). Traditionen är en blandning av kristna och hedniska traditioner.
Skräcknatt
I flera länder har natten före stora helger ansetts som en orolig natt.
·         Walpurgis-natten (Walpurga var en engelsk nunna på 700-talet) i Tyskland natten före 1 maj har ansetts som en natt när häxorna samlade och höll fest.
 

·         På samma sätt betraktades natten före Allhelgona/Halloweeen som en förfärlig natt. Ur det kommer seden med spöken och skräck på Halloween.  
Hednisk bakgrund
Keltisk fest
Kelterna (ett keltiskt folk bor i Irland) firade en fest för de döda i november, Samhain. Men man vet inte om Halloween kommer från den festen. 
Romarna ockuperade bland annat stora delar av Västeuropa, Sydeuropa och Nordafrika. I delar av västra Europa (nuvarande Frankrike) bodde kelter. Därifrån kan romarna ha övertagit kelternas fest för de döda.
Vikingarnas höstblot
De skandinaviska vikingarna härjade bland annat i Västeuropa på 800- till 1000-talet. Man kom bland annat till England. Vikingarna hade en höstfest, höstblotet, i slutet av september. I ett blot offrade man djur och ibland även människor. Vikingarnas höstblot och kelternas fest för de döda möttes i England.
Kristen bakgrund
Kristendomen kom till Italien för nästan 2 000 år sedan. Redan tidigt började kristna fira martyrer och andra avlidna När Romarriket blev kristet på 300-talet, blev också många hedniska traditioner kristna. Många kristna helger börjar med en afton – påskafton, julafton. Även aftonen före De dödas dag började de kristna fira.
Allhelgona
Allhelgona uppmärksamma de döda utan att tala om spöken och skräck. Ingen klär ut sig till Allhelgona. Man går till sina familjegravar och tänder ljus på dem.
I de västliga kyrkorna firas dagen den 1 november. I början av 700-talet förklarade påven i Rom att en minnesfest skulle firas till minne av de döda den 1 november.
Danmark
I Danmark firas den 1 november allehelgensdag som en kristen helgdag. Aftonen före kallas allehelgensaften. Enligt gammal folktro var natten mellan allahelgonsafton och allahelgonsdag en natt när häxor och spöken var lösa för att vanära de avlidna helgon som firades på allahelgonsdag.
Sverige
När kristendomen kom till Sverige på 1000-talet började Allhelgonadagen firas här också.  I Sverige blev firandet senare lite annorlunda. Från 1772 firades Alla helgons dag på den söndag som var närmast månadsskiftet oktober – november. 1953 flyttades Alla helgons dag till lördagen närmast efter månadsskiftet oktober - november.
Halloween sprids
Irland
Irland blev redan på 400-talet kristet. En del människor tror att den gamla keltiska traditionen smälte samman med den kristna traditionen att fira de döda till Halloween. Under många sekel levde på Irland traditionen att fira Halloween kvar. Med irländska immigranter spreds traditionen på 1800-talet till USA.
Genom USA:s väldiga kulturella och politiska inflytande, särskilt från och med Andra världskriget har Halloween-seden spridit sig till stora delar av världen, även till länder med andra religiösa traditioner än kristna.
Sverige
·         1950-talet: första gången Halloween nämns i Sverige.
·         1990 började Hard Rock Café (café i centrala Stockholm) och Buttericks (detaljhandelsföretag i Stockholm sedan 1903) fira Halloween.
·         1997 började Svenska Köpmannaförbundet började 1997 saluföra Halloween för att öka försäljningen.
 

Kort med hälsning ”Lycklig Halloween” från USA 1904.