• TeSalongen för Kvinnor Klicka Här !

Så här hittar du hit

TeSalongen i Tensta ingår i IOP projektet läs mera om det här

 Program kommande   
 tisdagar :

Närmaste program;
hittar du alltid här

se www.spangablaband.nu

Hela Programmet så långt det är klart hittar du här

       PROGRAMREFERAT

Programreferat
Om du vill se vad vi har gjort det senaste året kan du titta här
Arkiv för programreferat
Om du vill se våra äldre programreferat ska du titta här