Hjulsta kolonin

Spånga Blåband
arrenderar marken och med hjälp av långtidsarbetslösa och personer i arbetsträning har man sedan 2015 röjt och börjat odla upp marken. Här har man anlagt en kryddträdgård och odlingar av grönsaker och blommor utökas vartefter.Här har också Sinnenas trädgård och andrum skapats. En fantastiskt fin plats med slingrande gångar i det höga gräset, blomsterängar, bikupor och gläntor med sittplatser för rofyllt mediterande.


Nu är några av de planerade projekten att driva upp fjärilsbäddar och skapa en biokolanläggning. Vi arbetar även med ett pollineringsprojekt. Dessutom har vi just startat upp ett solcellsprojekt.