Denna sida är under bearbetning, vi har ett antal aktiviteter för och med äldre

Vi har också genomfört en resa till Turkiet, där vi snart kompletterar med både text och bilder