• Om Spånga Blåband

Spånga Blåbandsförening

 

- Vi är en öppen, mångkulturell, förening i Spånga-Tensta, Skärholmen och Jordbro.

 

- Vi arbetar mot droger och främlingsfientlighet.

 

- Vi arbetar för integration, gemenskap och delaktighet i det svenska samhället.

 

Vi har 190 medlemmar. Av dem har ca 70 % rötter i länder utanför Sverige och det präglar naturligtvis föreningens hela verksamhet. Styrelseledamöter, ledare, anställda och föreningsmedlemmar kommer både från Sverige och från många andra länder. 

Vår förening är partipolitiskt neutral och arbetar på demokratisk grund. Alla är välkomna att bli medlemmar, som ställer upp på föreningens verksamhetsmål om drogfrihet, demokrati, integration och gemenskap.

Vi tycker att religionstillhörighet är vars och ens ensak. Vi har förtroendevalda, anställda och medlemmar som tillhör olika religioner.

 

Vi samarbetar med bland annat studieförbundet NBV i Stockholms län och Tollare Folkhögskola