• Ny i Sverige

Flyktingverksamhet

 

Flyktingintroduktion
Spånga Blåband arbetade under åren 1994-2003 med introduktion av kommunplacerade flyktingar på uppdrag av Stockholms stad. Under åren har uppåt tusentalet flyktingar fått hjälp med att lära känna svenskar och det svenska samhället genom Spånga Blåband. Många, men inte alla, av dem som kom till flyktingmottagningen var i behov av extra stöd och hjälp på grund av splittrade familjer, fysiska och psykiska problem och låg utbildning. År 2004 beslutade stadens politiska majoritet att återta ansvaret för flyktingintroduktionen. Spånga Blåband började då med Blåbandsnätverket, en speciellt anpassad verksamhet för dem som behöver lära sig mer om hur livet fungerar i Sverige. En del av flyktingarna har valt att ha fortsatt kontakt med Spånga Blåband och deltar nu i verksamheten som ledare, anställda eller medlemmar. Det är mycket roligt att följa våra vänner och se hur livet så småningom blir normalt och bra för dem, trots alla svårigheter de har fått ta sig igenom.

 


Rådgivningsbyrån
I mån av resurser ger Spånga Blåband också råd och stöd till personer i kontakter med myndigheter. Bland annat har Spånga Blåband hjälpt asylsökande flyktingar

 


Introduktion av kommunplacerade flyktingar

Från vårterminen 2005 erbjuder Spånga Blåband kommuner i Stockholms län, inkl Stockholms stad att ansvara för introduktion av kommunplacerade flyktingar som har behov av extra stöd och hjälp för att klara av att ta sig in i det svenska samhället. Spånga Blåbands personal har många års erfarenhet av att arbeta just med denna grupp och kan därför intyga hur ett småskaligt, personligt mottagande i den miljö som en ideell organisation erbjuder ger flyktingen goda möjligheter till ett självständigt och bra liv i Sverige.

Upplysningar om Spånga Blåbands flykting-verksamhet - Tel: 08-795 83 40 el 710 64 15