Varför vinner vinylen

Under Spånga Blåbands programkvällar på Café Blå Vägen i Spånga Centrum har genom åren högt och lågt blandats, alltifrån må bra-kvällar till föredrag, debatter, film, fester samt opinionsbildning kring Blå Bandets kärnfrågor.
Att lyssna på musik är för många människor ett stort elixir, från musikupplevelser hämtar man mycket av sin livskraft. Många lägger också ner stora summor för att få de optimala ljudupplevelserna.

Den 31 oktober hölls en kväll med rubriken ”Varför vinner vinylen”. Magnus Clevhammar, IT-ansvarig på Blå Vägen och varm förespråkare för vinylskivor höll ett mycket tankeväckande och intressant föredrag om musiklyssning i allmänhet och vinyllyssning i synnerhet. Han berättade om den lavinartade tekniska utveckling som skett inom musiklyssning , allt från Thomas Edisons fonograf 1877 till dagens flac-filer och Spotify-lyssning.

Försäljningen av analoga vinylskivor som på slutet av nittiotalet rasade ner mot noll, vände trenden i början på 2000 talet och försäljningen har därefter stadigt ökat under hela 2000-talet, beroende på att många upplever ljudet mer autentiskt och inte så artificiellt, eftersom all digital media på ett eller annat sätt tar bort en del av ljudet och komprimerar det.
I samband med Magnus föredrag visade Kathy Yeow upp en liten del av sin otroliga samling med  dels signerade LP skivor dels bilder av sig själv tillsammans med en mängd celibriteter inom alla tänkbara områden under nästan 40 år. 
Naturligtvis avslutades kvällen med att vi lyssnade på skivor för att märka av skillnaderna mellan olika ljudåtergivningar.
31 oktober 2018