Studier för asylsökande

Spånga Blåband erbjuder kurser för äldre, 40 år uppåt.

Kursens tema är: Lär känna Sverige - samhälle, kultur, normer och koder, arbetsliv, geografi, folkrörelser och studiebesök.

Kursplatser:

Skogängsvägen 59,
Telefon: 08-795 83 40

Skärholmsgången 2-4,
Telefon/fax: 08-710 64 15

För mer information kontakta vårt huvudkontor:
Skogängsvägen 59,
163 41 Spånga
Telefon: 08-795 83 40
Fax: 08-761 57 10
Pendeltåg:
Spånga station