Järvajobb ? ett samarbete mellan Blå Vägen Städ och Service och Svenska Bostäder

Blå Vägen Städ och Service startade under 2007 ett samarbete med Svenska Bostäder i projektet Järvajobb. Målsättningen var att fler hyresgäster hos Svenska Bostäder på Järvafältet skulle få arbete och egenförsörjning. Deltagare i projektet rekryterades från Arbetsförmedlingen Spånga - Tensta och Kista, samt från Jobbaktiv i Spånga -Tensta.

De tre första månaderna bestod av en lokalvårdsutbildning med kompletterande praktik på Blå Vägen Städ och Service egna arbetsplatser. Efter några veckor kom deltagarna ut i extern praktik hos olika städföretag, med möjlighet till anställning på hel- eller deltid.

I januari 2008 slöt Blå Vägen Städ och Service ett städavtal med Svenska Bostäder. Vi fick förtur på ett städområde, på villkor att vi anställde arbetslösa som är boende i området.

Samma villkor gäller för Blå Vägen Städ och Service som för andra städföretag vad gäller städkvalité och villkor för ekonomisk ersättning.