Projektets ”Kvinnoväxt – för en rättvis gestaltning av stimulerande offentliga miljöer”  
på börjades hösten 2015    Projektets längd 20 månader


Medsökande: Medborgarskolan, Stockholmsregionen, Helen Riise.

Vi kommer att följa upp med delrapporter
Gra Lenardt är projektledare, har du frågor skriv en rad till Gra    epost

Under hösten 2015
har vi startat  projektet Kvinnoväxt – för en rättvis tillgång till stimulerande offentliga miljöer i Järva, ett jämställdhetsprojekt som beviljats medel från Boverket och startats i syfte att främja utveckling för jämställda offentliga miljöer. Det beräknas pågå fram till den 30.10.2016.

Offentliga rum i Järva omgärdas av strukturer och praktiker som gör att de till allra största grad utnyttjas av killar och män. Därför försöker vi bygga upp arenor där i första hand tjejer och kvinnor med invandrar-bakgrund får möjlighet att vara med och utvecklas samt formulera sina krav och behov. I denna anda satsar vi helhjärtligt på att stärka kvinnorna så att de vågar vistas i offentliga miljöer och ta plats.

Vad vi gör nu 
Vi har exempelvis skapat odlingsgruppen
där kvinnorna kan odla i våra kolonilotter i Hjulsta,
motionsgrupper med simning- och cykelskola samt stadsvandringar med intressanta utflykter kring Stockholm, till museer och kända platser och byggnaden där makten skapas.

Meningen är också att småningom kvinnorna får tillgång till entreprenöriellt lärande och med hjälp av vårt företagarnätverk får stöd att starta och utveckla eget företagande. Vi har även diskussionsgruppen och halsocirklar med intressanta föreläsningar och professionella lärare som tar upp kvinnornas hälsa och hjälper dem att ändra sina vanor för en mer hälsosam livsstil.

Snart ska vi starta ett tjejcafé och kvinnocafé/tehus på Café Blå Vägen på Värsta allé 7 i Spånga på fredagar samt knyta kurator och terapeut till verksamheten, vilket är en utmärkt implementering av projektet.

Vi jobbar också med att påverka patriarkala attityder och driver i detta syfte mansgrupper på Spånga Blåvägen i  samarbeta med Rinkeby Framtidskommitté, en paraplyorganisation med flera lokala föreningar och myndigheter där vi stödjer manliga föreningar och religiösa samfund med att implementera kvinnors frågor och jämställdhet till sina verksamheter.

Parallellt med allt detta genomför vi en intervju-undersökning med de aktuella kvinnorna och aktörer som har makt att förändra deras situation samt bildar ett partnerskap kring utveckling av jämställda offentliga miljöer i Järva med representanter från alla tre sektorer. Vi befinner oss ungefär i mitten av undersökningen som är tänkt att nyansera den aktuella bilden och föreslå förbättringsåtgärder vilka sedan läggs i en gemensam handlingsplan. Partnerskapet byggs genom att vi bland annat bygger upp och utvecklar referensgruppsnätverk med engagerade aktörer och eldsjälar. Det är tänkt att bana vägen till ett målinriktat agerande med effektiva lösningsförslag samt bidra till att implementera projektet erfarenheter och resultat. Ytterst handlar det om att det offentliga rummet utformas inkluderande så att alla, både flickor och kvinnor, killar och män skall ha samma förutsättningar att vistas utanför hemmet och forma samhället och sitt eget liv.

Kvinnoväxt  2015 - 2016