Läs vidare om Hjulsta kolonin 2015

Spånga Blåband
arrenderar marken och med hjälp av långtids arbetslösa och personer i arbetsträning har man röjt och börjat odla upp marken. Här har man anlagt en kryddträdgård och odlingar av grönsaker och blommor utökas vartefter.

I augusti 2015 bjöd man in till en kultur- och odlingsfest  Vi fick höra om biodling, vattenrening och om pilgrimsvandring. Blåbands-föreningens egen orkester, Spånga Blue Band underhöll också. NBV fanns på plats med information och för barnen fanns möjlighet att göra egna krukor och pappersfjärilar.

Under dagen invigdes också
Sinnenas trädgård och andrum. En fantastiskt fin plats de har skapat med slingrande gångar i det höga gräset, blomsterängar, bikupor och gläntor med sittplatser för rofyllt mediterande.
läs vidare här