Så här hittar du hit

TeSalongen i Tensta ingår i IOP projektet läs mera om det här

 Program kommande   
 tisdagar :

Kommande program uppdateras , ,så snart det är känt ,fortlöpande i vänsterspalten på www.spangablaband.nu