Så här hittar du hit

TeSalongen i Tensta ingår i IOP projektet läs mera om det här

 Program kommande   
 fredagar:

Här nedan finner du kommande program
Notera att det är preliminärt

26 Kurator från Rinkeby
Se hela programmet här