• Sociala ekonomin

Vad är den sociala ekonomin?

Man brukar dela in samhället i tre sektorer:

  • stat, landsting och kommun
  • företag med vinstintresse
  • den sociala ekonomin.

 

Sociala ekonomin omfattar verksamheter som är har allmännytta / medlemsnytta som främsta drivkraft, icke-vinstdrivande och fristående från offentliga sektorn.

 

Den sociala ekonomins aktiviteter sker inom ideella föreningar, kooperativ (ekonomiska föreningar), aktiebolag med ideell målsättning, allmännyttiga stiftelser eller trossamfund. Det innebär bland annat att den verksamhet som bedrivs av idrottsföreningar, pensionärsorganisationer, handikappföreningar, kulturföreningar och ungdomsföreningar ingår i den sociala ekonomin. Likaså ingår i den sociala ekonomin verksamheter som bedrivs inom till exempel kyrkliga församlingar, samfällighets-föreningar och byalag.

 

Det avgörande för om en organisation ingår i sociala ekonomin är syftet med verksamheten. Samverkan mellan den sociala ekonomin och den offentliga sektorn och/eller privata företag kan skapa en dynamik som kan bidra till att lösa olika samhällsproblem som dyker upp.

 

Läs mer >>>