Kursorter och tider våren 2019


SPÅNGA

Skogängsvägen 59, Spånga. Tel 08 – 795 83 40
Svenska på modersmålets grund (tigrinja, amarinja)
Ledare: Eyob Tecle
                    Måndagar kl. 14.00-18.00                   
Torsdagar kl. 14.00-18.00


JORDBRO
               
Kulturhuset, Hurtigs torg 2, Jordbro
Ledare Azita Kalantarzadeh
                    Måndagar kl.10.00-13.00                   
 Onsdagar kl. 10.00-13.00
Torsdagar kl  10.00-13.00
Fredagar kl.  10.00-13.00
                     

SKÄRHOLMEN
 Mikaelikyrkan, Skärholmsgången 2-4, Skärholmen
Ledare: Jourjiet Kiryakos;
 Fredagar kl 9.00-12.00 *)
    Fredagar kl. 13.00-16.00 *)

Ledare Eyob Tecle;
Svenska på modersmålets grund tigrinja, amarinja
Tisdagar 15.00-16.30
Fredagar 15.00-16.30                *)Vänder sig främst till äldre personer.