Kurser för flyktingar och nyanlända

Spånga Blåband anordnar i samverkan med Studieförbundet NBV kurser i svenska, samhälle och kultur för flyktingar och nyanlända. Kurserna hålls i våra lokaler i Spånga,Skärholmen och Tensta .Kurserna är flexibla utifrån deltagarnas bakgrund och förkunskaper. Innehållet består av att träna sig i det svenska språket, lära sig om samhället och ta del av svenska koder och vad som är viktigt i mötet med svenskt vardagsliv.
En del av verksamheten ingår i den satsning på TIA (Tidiga insatser för asylsökande) som görs tillsammans med fyra andra organisationer: Satsningen som går under namnet ”Stockholm tillsammans” och stöds ekonomiskt av Länsstyrelsen.
Samtal förs om hur samhället fungerar, om normer och värderingar. I dessa samtal har frågor om jämställdhet, demokrati och mänskliga rättigheter sin givna plats.
Att lära sig om yrkeslivet och hur man hittar jobb i Sverige ingår också.
Ibland görs studiebesök och utflykter för att lära sig mer och att få se andra miljöer än den egna stadsdelen. Det kan vara till apotek, bibliotek och annan samhällsservice, men även till museer och kulturella inrättningar.

se våra aktuella platser och tider här