Kurser för flyktingar och nyanlända


Spånga Blåband anordnar i samverkan med Studieförbundet NBV kurser i svenska, samhälle och kultur för flyktingar och nyanlända. Kurserna hålls i våra lokaler i Spånga och Skärholmen.
En del av verksamheten ingår i den satsning på TIA (Tidiga insatser för asylsökande) som görs tillsammans med sju andra organisationer: Satsningen som går under namnet ”Stockholm tillsammans” samordnas av FORUM – idéburna organisationer med social inriktning – och stöds ekonomiskt av Länsstyrelsen.
Kurserna är flexibla utifrån deltagarnas bakgrund och förkunskaper. Innehållet består av att träna sig i det svenska språket, lära sig om samhället och ta del av svenska koder och vad som är viktigt i mötet med svenskt vardagsliv. Samtal förs om hur samhället fungerar, om normer och värderingar. I dessa samtal har frågor om jämställdhet, demokrati och mänskliga rättigheter sin givna plats.
Att lära sig om yrkeslivet och hur man hittar jobb i Sverige ingår också.
Ibland görs studiebesök och utflykter för att lära sig mer och att få se andra miljöer än den egna stadsdelen. Det kan vara till apotek, bibliotek och annan samhällsservice, men även till museer och kulturella inrättningar.

se våra aktuella platser och tider här